In Londra se anunța venirea lui Mesia

Comunitatea musulmană din Londra a împânzit metropola londoneză cu astfel de afișe.

Mirzā Ghulām Ahmad a fost un lider religios indian din secolul al XIX-lea și care a întemeiat mișcarea Ahmadiyyadin islam. . El s-a declarat ca și trimisul special al divinității in asemănarea lui Mesia al evreilor și Mahdi al musulmanilor. El reprezintă si Mujaddid al musulmanilor secolului al XIV-lea.

Mirzā Ghulām Ahmad (13 February 1835 – 26 May 1908) was an Indian religious leader and the founder of the Ahmadiyya Movement in Islam. He claimed to have been divinely appointed as the promised Messiah and Mahdi, in the likeness of Jesus (mathīl-iʿIsā),[1][2] in fulfillment of Islam’s eschatological prophecies, as well as the Mujaddid (centennial reviver) of the 14th Islamic century. Sursa: Wikipedia