Versete biblice pe autobuzele cu etaj din Londra

Organizatia crestina ” http://quotejesus.com/ ” a reusit contractarea unui spatiu publicitar pe celebrele autobuze cu etaj din metropola londoneza. Printre versetele promovate regasim: 


Mt 5:5

Ferice* de cei blînzi, căci ei** vor moşteni pămîntul!

“I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, though he dies.” John 11:25.

In 11:25

Isus i-a zis: „Eu sînt învierea* şi viaţa**. Cine† crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

“Everyone who lives and believes in me will never die.” John 11:26

Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată

“Look, I am coming soon.” Rev. 22:12.

Apoc 22:12 Iată*, Eu vin curînd; 
“I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” John 14:6.

In 14:6

Isus i-a zis: „Eu sînt calea*, adevărul** şi viaţa†. Nimeni†† nu vine la Tatăl decît prin Mine.